افغانستان

مصاحبه با سخنگوی وزارت داخله در مورد حمله انتحاری

فایل صوتی را بشنوید 00:39
  • تاریخ 20.11.2018
  • نویسنده Mohammad Reza Shirmohammadi