افغانستان

مشکل کمبود آب در کابل؛ باری که کودکان بر دوش می‌کشند

ویدیو را ببینید 01:02

حکومت افغانستان هنوز نتوانسته است آب آشامیدنی را برای شهریان کابل فراهم کند. این مشکل بیش از همه برای آن فامیل‌های بزرگ است که در ساحات غیرپلانی در تپه‌ها زندگی می‌کنند. از جانب دیگر به دلیل خشک‌سالی آب‌های زیرزمینی پایین رفته و برخی مردم مجبور شده اند همه ساله چاه‌ها را عمیق‌تر سازند.