افغانستان

مذاکرات صلح در قطر؛ اشرف غنی در سفر به سعودی در پی چیست؟

فایل صوتی را بشنوید 02:39
  • تاریخ 25.08.2019
  • نویسنده Ghazanfar Adeli