مهاجرت به اروپا

عبور از "مسیر مرگ"؛ راه پر خطر اروپا

در "مسیر مرگ"، پناهجویان نوجوان هرگونه خطر را به جان می خرند تا به زندگی بهتر دست یابند. اگر آنها جان به سلامت ببرند، احتمالاَ گرفتار شده و پس فرستاده می شوند؛ اما آنها دوباره از اول شروع می کنند.

  • تاریخ 17.05.2017