آلمان و جهان

زنان در «مشاغل مردانه»؛ تغییر نیازمند جسارت است

در روز بین المللی زنان از دستاوردهای زنان تجلیل می شود. در عین زمان هدف این روز، دعوت به تساوی جنسیتی است. در این آلبوم ببینید که زنان چگونه در بخش هایی که «شغل مردانه» دانسته می‌شوند، کار می‌کنند.