مهاجرت به اروپا

تصویر: ۱۰ چیزی که باید در آلمان رعایت کنید

یک سلسله مسائلی وجود دارند که برای پناهجویان و افراد تازه وارد به آلمان کمک می‌کنند خود را بهتر با جامعه تطابق بدهند و جامعه را درک کنند. رعایت این قواعد اجتماعی اصل مهمی در هم‌زیستی بهتر در جامعه آلمان است.

  • تاریخ 28.09.2015
  • نویسنده عماد غانم/ مهرنوش انتظاری