میدیا سنتر

تصویر: پرچم افغانستان در مراسم افتتاح پارالمپیک ۲۰۱۶

مراسم پارالمپیک ۲۰۱۶ در ریو افتتاح شد و ورزشکاران افغان پرچم کشورشان را حمل کردند. این المپیک جنجالی نزدیک بود برگزار نشود، اما بلاخره دایر گردید.

  • تاریخ 08.09.2016
  • نویسنده رضا شیرمحمدی