میدیا سنتر

تصویر: وضعیت آوارگان موصل چگونه است؟

یک ونیم سال از آغاز درگیری در موصل می گذرد. هنوز هم بخش هایی از عراق در کنترول شبه نظامیان تروریستی دولت اسلامی یا داعش قرار دارد. مردم تلاش دارند این مناطق را ترک کنند که دراطراف کمپ حمام العلیل شهری در جنوب موصل است.