مهاجرت به اروپا

تصویر: مهاجران اخراج شده از آلمان در میدان هوایی کابل

مقامات آلمانی روز گذشته اعلام کردند که ۱۲ تن از مهاجران افغان را از میدان هوایی شهر دوسلدورف به افغانستان اخراج کرده اند. امروز رسانه ها در کابل گزارش داده اند که فقط هشت اخراجی از میدان هوایی کابل بیرون شده اند.