میدیا سنتر

تصویر: قایق ها و کشتی هایی که مهاجران را قاچاق می کنند

در این آلبوم عکس شماری از قایق ها و کشتی هایی به نمایش گذاشته شده اند که مهاجران را از طریق دریا قاچاق می کنند. قاچاقچیان به مردم می گویند کشتی ها سریع و استندرد هستند، اما آنان را با قایق های بادی و چوبی انتقال می دهند.

  • تاریخ 22.10.2015
  • نویسنده رضا شیرمحمدی