میدیا سنتر

تصویر: تولیدات زراعتی افغانستان

حدود 80 درصد مردم افغانستان زراعت پیشه اند، اما با وجود آن تولیدات زراعتی نمی‌تواند همه نیازهای این کشور را رفع کند. در عین زمان تلاش‌ها برای ماشینی سازی زراعت شروع شده است.

  • تاریخ 12.08.2015
  • نویسنده عارف فرهمند