میدیا سنتر

تصویر: برگزاری جشن انگور در ولایت هرات افغانستان

جشن انگور با نمایش ۸۵ نوع انگور در هرات برگزار شد. این دومین بار است که این جشن در هرات برگزار می شود. هدف آن بازاریابی برای این میوه است.

  • تاریخ 13.08.2015
  • نویسنده هوشنگ هاشمی