مهاجرت به اروپا

تصویر: بازگشت توده ای مهاجران افغان از پاکستان

مهاجران افغان به صورت توده ای پاکستان را ترک کرده و به کشورشان برمی گردند. در تازه ترین موج نزدیک به سه هزار مهاجر افغان از مرز تورخم وارد افغانستان شدند. فشارهای پاکستان بر مهاجران افغان بیشتر شده است.

  • تاریخ 10.08.2016
  • نویسنده رضا شیرمحمدی