مهاجرت به اروپا

تصویر: امید مهاجران رفته رفته به ناامیدی تبدیل می شود

مهاجران در مرز یونان و مقدونیه هنوز هم امیدوارند. مهاجران در یونان آرزو دارند مرز مقدونیه باز شود و مهاجران در مقدونیه در آرزوی باز شدن مرزهای اروپا هستند. وضعیت در کمپ ها روز به روز بدتر می شود و امید پناهجویان کمتر.

  • تاریخ 12.07.2016
  • نویسنده رضا شیرمحمدی