مهاجرت به اروپا

تصویر: امسال حدود پنج هزار انسان در جریان مهاجرت جان باخته اند

سازمان ملل متحد گفت که امسال درجریان مهاجرت ها حدود پنج هزار تن جان باخته اند. سه پنجم این انسان ها در مدیترانه جان باختند، مسیری مرگبار که مهاجران را در آرزوی رسیدن به قاره سبز به کام مرگ می کشاند. در این آلبوم ببینید.