آلمان و جهان

تصویر: آتشفشان آگونگ در حال فعال شدن است

آتشفشان آگونگ در اندونیزیا به ارتفاع دو کیلومتری خاکستر را به هوا پرتاب کرد. حدود ۱۰۰ هزار نفر باید اطراف این کوه را ترک کنند. پروازهای زیادی در منطقه لغو شده اند.

  • تاریخ 28.06.2018