مهاجرت به اروپا

تصویرهایی از تظاهرات علیه اخراج اجباری مهاجران افغان

ده ها تن از مهاجران افغان و شهروندان آلمان در اعتراض به اخراج گروهی به افغانستان دست به تظاهرات زدند. قرار است دو روز بعد یک گروه دیگر از مهاجران قبول نشده افغان از آلمان به کابل اخراج شوند.