میدیا سنتر

تصاویری از واژگون شدن قایق مهاجران در مدیترانه

نیروی دریایی ایتالیا تصویرهای واژگون شدن یک قایق مهاجران در مدیترانه با بیش از ۵۰۰ سرنشین را نشر کرده است. در سال جاری حدود ۱۳۷۰ مهاجر در تلاش رسیدن به اروپا غرق شده اند.

  • تاریخ 26.05.2016
  • نویسنده af/hm (AFP, Reuters)