مهاجرت به اروپا

اظهارات گاولند کاندید ارشد حزب بدیل برای آلمان در مورد مهاجران

ویدیو را ببینید 00:48

الکسناندر گاولند، کاندید ارشد حزب بدیل برای آلمان در مصاحبه اختصاصی با دویچه وله روی موضوع مهاجرت بحث کرده است. بخش های دیگر این مصاحبه بزودی نشر می شوند.

  • تاریخ 17.08.2017