میدیا سنتر

آلبوم عکس: مهاجرت به اروپا، دنیایی از دشواری ها

مهاجرانی که از افغانستان راه مهاجرت به اروپا را در پیش می گیرند، در مسیر راه با مشکلات زیادی روبرو می شوند. در این آلبوم عکس گوشه هایی از این مشکلات مهاجران در کشورهای مختلف به نمایش گذاشته شده است.