صدا و تصویر

آلبوم عکس: بازسازی مسجدی با قدمت 14 قرن

مقامات در ولایت هرات در غرب افغانستان بازسازی مسجد جامع این ولایت را که بیش از 14 قرن قدمت تاریخی دارد آغاز کرده اند. این مسجد به خاطر نفوذ رطوبت به سقف های گنبدی اش با خطر فروپاشی مواجه بود.

  • تاریخ 15.04.2014
  • نویسنده هوشنگ هاشمی، هرات