صدا و تصویر

آلبوم عکس: افغانستان هنوز هم رکورد تولید مواد مخدر جهان را دارد

در پایان سال 2014 نیروهای ناتو افغانستان را ترک می‌ کنند. کشت کوکنار در این کشور در سال 2013 افزایش چشمگیری را نشان می دهد. این دو موضوع می ‌توانند ارتباطی تنگاتنگ داشته و نشانه ای از افزایش شورشگری در این کشور باشد.

  • تاریخ 11.03.2014
  • نویسنده دویچه وله فارسی