Politika

Migranti na deponiji smeća

Kilometar od granice sa EU, na teritoriji Bosne i Hercegovine, nalazi se deponija smeća na kojoj je podignut izbjeglički logor, u kojem dnevno boravi i do 1.000 migranata.