Početak

BH-vehabije: Ljudi u BiH ne razumiju islam

Pogledajte video 06:40

U Njemačkoj islam, koji se prakticira u BiH, ističu kao umjeren i dobar primjer islama za Europu. No, ni BiH nije imuna na pokušaje radikalizacije islama. Sa zabrinutošću se gleda na borce iz te zemlje koji odlaze u rat u Siriju ili pak na navode Europola o centrima za obuku islamista. Naši reporteri bili su u Gornjoj Maoči. Razgovarali su sa onima koji tvrde da ljudi u Bosni ne razumiju islam.