Европа

Питер Брьогел Стари: един от най-големите художници на Ренесанса

Картините му са умален космос, в който има всичко: съвършени пейзажи, библейски сюжети, социална сатира - те са истински портрет на обществото от 16 век. Питер Брьогел е един от големите майстори на фламандската живопис.

  • Дата 09.09.2019
  • Автор Свен Тьонигес, Кристина Райман-Шнайдер