A2 | Radio D – дел 2 | Radio D | DW | 18.08.2016
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Radio D

A2 | Radio D – дел 2

Нови мисии за репортерите од Radio D: во овој аудиокурс Паула и Филип меѓу другото ги истражуваат мистериозните ласерски напади во Јена и одат по трагите на изградбата на Берлинскиот ѕид. Вториот дел од курсот одговара на степен А2 од Европската референтна рамка за јазици.
Степен: А2
Медиуми: аудио, текст (download)
Јазици: германски | англиски