НВО - граѓански или политички сектор? | Македонија | DW | 15.03.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Македонија

НВО - граѓански или политички сектор?

Во Македонија има голем број регистрирани, но само мал број вистински активни граѓански здруженија, проценуваат аналитичарите. Според нив, политички партии и странски фондации битно влијаат врз невладиниот сектор.

default

Скопје

Центар за јавна партиципација, Институт „Прогрес“, Здружение на „Отпорот против БЦ“, Здружение „Јасна иднина“, невладини организации „Правда за праведните“ и „Плоштад-слобода“ … невладини организации со вакви и многу други разновидни имиња постојат, или постоеле досега во Скопје, Тетово и во останатите градови во Македонија. Барем на хартија, во Македонија постојат околу шест илјади здруженија на граѓани и други невладини организации. Преку своите функции да ги обединуваат и да ги мобилизираат граѓаните во јавната сфера на изразувањето на сопствените интереси и приоритети цивилното општество и неговите невладини организации претставуваат дополна и контрапол, кој го контролира дејствувањето на политичките партии и на власта и во опозицијата и на државните органи, принудувајќи ги да бидат поодговорни. Ваква е теоретската дефиниција во политичката наука, но како е во праксата?

„Регресивни невладини организации, кои се под контрола на партии и странски фондации“

Професорот по политички науки од ФОН универзитетот во Скопје Димитар Мирчев во врска со невладините организации во Македонија вели: „Од сите регистрирани граѓански здруженија и организации многу мал број се активни: се смета дека нешто поголема активност пројавуваат само околу 800 невладини организации. Но, мислам дека таа бројка е презголемена, бидејќи и овие не функционираат согласно со законските прописи: немаат инфраструктура, немаат собранија, извештаи, ниту завршни сметки. Според моја проценка, а имаше и неколку магистерски трудови во врска со невладиниот сектор, само 30 до 40 невладини организации, или само нешто малку повеќе од оваа бројка, се активни и функционираат во вистинската смисла на зборот.“

Исто така, Мирчев предупредува: „Сепак, дел од овие вистински активни невладини организации се под контрола и битно влијание на политичките партии, или на странски фондации, кои ги финансираат. Тука доаѓаме до оценката за регресивниот карактер на тие невладини организации, бидејќи не се израз на автентичните интереси на граѓаните, односно на широките делови на населението. Меѓутоа, ваквата оценка за постоење регресивни карактеристики може да се искаже и за еден значителен дел други невладини организации во Македонија, бидејќи тие изразуваат повеќе цели на политички структури, партии и слично, служејќи им ним како параван за влијаење врз граѓаните. Без тој граѓански сектор партиите се свесни дека се многу незначителни нивната сила, влијание и можност за мобилизација, да кажеме, пред изборите, или големи политички кампањи. Граѓанските организации им ја даваат на партиите можноста, која тие ја немаат.“

На наредната страница прочитајте зошто поголем дел од НВО се претвори во „политички мегафон“ на партиите и од власта и од опозицијата, како и на нивните лидери?

Реклама