Лекција 21 | Marktplatz - Lektionen | DW | 20.06.2007
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Marktplatz - Lektionen

Лекција 21

Структурна промена во индустријата

Јаглен, челик, невработени: како крајот на традиционалната индустрија се одразува врз Рурската област. Теми: рударство, субвенции за јаглен, структурна промена, моноструктура

Симнувања