Лекција 19 | Marktplatz - Lektionen | DW | 20.06.2007
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Marktplatz - Lektionen

Лекција 19

Борба против навалата на амбалажи

Жолт контејнер (делење на отпадот), ознака на амбалажи што се рециклираат (Grüner Punkt), рециклирање во стопанството: како да се намали сметот и загадувањето на околината. Теми: ознака на амбалажи што се рециклираат (Grüner Punkt), рециклирање, еколошки менаџмент, одредба за амбалажи

Симнувања