Лекција 14 | Marktplatz - Lektionen | DW | 20.06.2007
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Marktplatz - Lektionen

Лекција 14

Маркетинг

Анализа на пазарот, целна група, создавање имиџ на продукт: како еден продукт може да се направи интересен и успешен на пазарот.

Теми: дистрибуција, продажба, маркетинг, позиционирање на производот на пазарот

Симнувања