Лекција 11 | Marktplatz - Lektionen | DW | 20.06.2007
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Marktplatz - Lektionen

Лекција 11

Шпедицијата е комуникација

Транспортни трошоци, разлика во цени, термин за истоварање: на кој начин се испраќа стоката низ целиот свет. Теми: товарен сообраќај, транспорт, сообраќај

Симнувања