1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Катица Ќулавкова

Катица Ќулавкова, родена на 11 декември 1951 година во Велес, е македонски академик, професор и писателка.

Ќулавкова работи на Филолошкиот факултет во Скопје како професор по теорија и методологија на проучувањето на книжевноста на Катедрата за општа и компаративна книжевност. Во 2003 година е избрана за член на Македонската академија на науките и уметностите. Автор е на повеќе книги поезија и проза, студии и критики, и добитник на бројни државни награди.