U Njemačkoj vrlo dobri uvjeti za privatno poduzetništvo | Gospodarstvo | DW | 17.03.2005
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Oglas

Gospodarstvo

U Njemačkoj vrlo dobri uvjeti za privatno poduzetništvo

Uvjeti za privatno poduzetništvo u Njemačkoj su zapravo vrlo dob­ri, ali poticajne mjere često nisu dovoljno poznate pa su i ljudi odveć pesimistični. To je rezultat ispitivanja što ga je naručila kreditna banka za razvoj KfW iz Frankfurta. Profesor ekonomije sa Sveučilišta u Kölnu, Rolf Sternberg, u svojoj je studiji istražio uvjete za osnivanje tvrtki u više od 30 zemalja. U tu svrhu on je proveo anketu među 15 000 građana i 1 400 stručnjaka za poticanje poduzetništva.

Već su i same gole brojke vrlo dojmljive, smatra glavni ekonomist banke KfW, Norbert Irsch: „Godišnje se u Njemačkoj za samostalno poduzetništvo odluči više od milijun ljudi. Stopa samostalnih poduzetnika proteklih je go­dina na opće zadovoljstvo znatno porasla te je u međuvremenu do­segla visinu od 10 posto, što je posljednji put bio slučaj 70-ih godina.“

3,4 posto ljudi u dobi između 18 i 64 godine utemeljilo je 2004. vlastitu tvrtku — nešto manje nego godinu dana ranije. Od 34 ze­mlje u kojima je provedeno istraživanje, Njemačka je na 19. mje­stu. Problem je pritom što se većina njih za taj korak odlučuje zbog manjka alternative pa osnivaju malene tvrtke sa samo jednim radnikom. 16 posto njih su bivši nezaposleni. Raspoloženje je ra­zočaravajuće: ni u jednoj od ispitanih zemalja ljudi šanse za sa­mostalno poduzetništvo ne prosuđuju tako loše kao u Njemačkoj.

„U usporedbi s odraslima u drugim zemljama Nijemci su vrlo pesi­mistični u pogledu uvjeta za osnivanje poduzeća. Glede tog pita­nja Njemačka je među 34 zemlje po prvi put i nažalost na zadnjem mjestu. Pesimizam je široko rasprostranjen, a optimizma je — što se toga tiče — na žalost malo“, kaže Irsch.

Glavni su razlozi općenito loše stanje u gospodarstvu i suzdrža­nost banaka pri dodjeli kredita. Loše raspoloženje čudi još više stoga što su poticaji za razvoj samostalnog poduzetništva u Nje­mačkoj vrlo dobri. U tome su i savez i pokrajine postigli znatni napredak, tvrdi Sternberg: „Njemačka posjeduje relativne prednosti glede javne poticajne in­frastrukture. Ona na tom polju po prvi puta zauzima čelno mjesto. Relativni nedostaci leže poglavito u školskoj izobrazbi s ciljem samostalnoga poduzetništva — tu smo tek na 24. mjestu, ali i iz­van škole: na sveučilištima, pa čak i tvrtkama koje same provode obuku.“

Na mnogim sveučilištima čak ni apsolventi ne doznaju ništa o mo­gućnostima i načinima potpore, a niti u školama. U njemačkoj nam nedostaje kultura samostalnog poduzetništva kakva postoji u Sje­dinjenim Američkim Državama, kaže profesor Sternberg. Tamo je u­dio pučanstva u dobi do 64 godine, koji osniva vlastitu tvrtku, tri i pol puta veći.