Screening poglavlja ″Javne nabave″ | Panorama | DW | 04.12.2005
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Oglas

Panorama

Screening poglavlja "Javne nabave"

Hrvatska početkom 2007. godine ulazi sa dva nova zakona – zakonom o javnim nabavama i zakonom o koncesijama. Takve namjere hrvatsko pregovaračko izaslanstvo priopćilo je predstavnicima Europske komisije na screeningu o javnim nabavama u utorak i dobilo pohvale od Europske komisije.

Dinamika screeninga je visoka

Dinamika screeninga je visoka

«Cilj nam je 1.1.2007. imati taj zakon na snazi koji bi u potpunosti preuzeo standarde vezane za direktive 17 i 18 iz 2004. godine. Time bi smo kompletirali proces usklađivanja zakonodavstva kada je riječ o zakonu o javnoj nabavi»,

naglašava voditeljica radne skupine i pregovarač za javne nabave Tamara Obradović Mazal dodajući kako bi taj zakon u potpunosti normativno preuzeo odredbe direktiva 17 i 18 kako za klasični (dakle robu), tako i za komunalni sektor, primjerice elektro i vodoopskrbu.

Paralelno s novim zakonom o javnoj nabavi Tamara Obradović Mazal naglasila je kako Hrvatska mora «čvršće raditi na edukaciji kako obveznika zakona o javnoj nabavi tako i privatnih ponuditelja odnosno privatnog sektora».

«Mi smo već zakonom o izmjenama i dopunama zakona o javnim nabavama preuzeli jedan veliki segment direktiva 17 i 18 koje unose puno jasnoće u primjeni zakona o javnoj nabavi. Tu bi samo spomenula već definicije, postupke i vrijednosne pragove. Mi znatno strožije primjenjujemo pravila o javnoj nabavi ispod vrijednosnog praga, to znači najmanje vrijednosti od 20.000 kuna, što je značajan iskorak u tom što smo predstavili Europskoj komisiji i za što smo pohvaljeni od strane Europske komisije», naglašava Obradović Mazal i dodaje:

«Ono što nam preostaje je unijeti i dijelove dvije direktive kada je riječ o postupku nabave do i iznad vrijednosti i vrijednosnih pragova nabave iz te dvije direktive, ali i upotpuniti dio koji se tiče zajedničkog riječnika javne nabave, dakle da svi ponuditelji imaju vrlo jasne definicije koristeči taj rijelnik javne nabave, ovisno o robi uslugama i radovima koji se traže, kao i dovršetak na transparentnosti i besplatnosti dostupnosti natječajne dokumentacije što bi se ostvarilo kroz elektroničku nabavu što nam je također jedan od ciljeva za 2007. godinu».

Kada je riječ o zakonu o koncesijama valja istaknuti kako Europska Unija ima trenutno zelenu knjigu o koncesijama i ona je za sada mjerilo usporebe s hrvatskim zakonom o koncesijama.

«Zakon o koncesijama datira iz 1992. godine i evidentno je da ga treba modernizirati i prilagoditi važećoj dobroj praksi koja je prepoznata u EU polazeći od temeljnih načela postupka iz zakona o javnoj nabavi u postupku dodijele koncesija, bez obzira da li se radilo o koncesijama koje izdaje Hrvatski sabor dakle do 99 godina ili općinskih koncesija koje se izdaju na onaj apsolutno kratki rok na koji se koncesije izdaju. Koncesije u ovom trenutku u RH su «lex generalis», ali tu postoje i 14 posebnih zakona koji u svojim segmentima reguliraju područje koncesija, dakle potreba je objediniti pravila i načela za sve koncesije koje se dodjeljuju»,

zaključuje voditeljica radne skupine za javne nabave Tamara Obradović-Mazal. Dodajmo na kraju da borba protiv sive ekonomije i korupcija, koji su ujedno i dio političkih kriterija, ne ulaze u poglavlje o javnim nabavama već su dio poglavlja 23 i 24, prije svega poglavlja o pravosuđu.