″Rambo″ je neizlječivo duševno bolestan | Europa od A do Ž | DW | 05.12.2007
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Oglas

Europa od A do Ž

"Rambo" je neizlječivo duševno bolestan

Specijalni sud za ratne zloèine u Beogradu odbacio je optu¾nicu protiv Vladimira Kovaèeviæa Ramba, biv¹eg oficira JNA koji je provodio granatiranje Dubrovnika 1991. Optu¾nica je odbaèena jer je vje¹taèenjem utvrðeno kako je Kovaèeviæ te¹ko du¹evno bolestan i da se ne mo¾e raèunati na njegov oporavak. Èasnik JNA se obratio lijeènicima zbog psihijatrijskih te¹koæa jo¹ prije rata, 1988 ali se ne mo¾e utvrditi da li je dok je davao naredbu za granatiranje Dubrovnika bio pomraèena uma.