Niemcy to kraj wieloetniczny. Jedną z najliczniejszych, choć paradoksalnie mało widoczną grupę narodowościową, stanowią osoby o polskich korzeniach. Naszym celem jest pokazanie ciekawych osób, które z różnych powodów zdecydowały się zamieszkać właśnie w Niemczech. Łączy je na pewno jedno: kraj pochodzenia. I podróż, w którą wybrały się przed laty, w poszukiwaniu nowych horyzontów, nowych szans. Ta podróż trwa do dziś.

Deutsche Welle