20 lat później - czy było warto?

Rok 2009. 20 lat później. Europa Środkowo-Wschodnia. Swoje dorosłe życie rozpoczyna pierwsze pokolenie po rewolucji 89 roku. Są młodzi i nieobciążeni doświadczeniem komunizmu. Odkąd pamiętają, żyją w wolnych społeczeństwach. Ale ta wolność miała swoją cenę. W pierwszym projekcie multimedialnym pytamy dwunastu czołowych opozycjonistów z dawnych krajów komunistycznych: czy było warto?
Deutsche Welle