Radio D - - قسمت ۲ | Radio D | DW | 20.01.2012
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Radio D

Radio D - - قسمت ۲

سوژه‌های جدید برای خبرنگاران: در قسمتهای ۲۷-۵۲ پاولا و فیلیپ به دور آلمان سفر می‌کنند، حملات با اشعه‌های لیزری در شهر "ینا" (Jena) را بررسی کرده و به دنبال آثار و بقایای دیوار برلین می‌گردند.

سوژه‌های جدید برای خبرنگاران: در قسمتهای ۲۷-۵۲ پاولا و فیلیپ به دور آلمان سفر می‌کنند، حملات با اشعه‌های لیزری در شهر ""ینا"" (Jena) را بررسی کرده و به دنبال آثار و بقایای دیوار برلین می‌گردند. بخش دوم زبان سطح A2 پایه مرجع اروپایی را پوشش می‌دهد.
سطح: A2
رسانه ها: صوتی، متن (با امکان دانلود)
زبان ها: آلمانی | انگلیسی