Mission Berlin 25 - مانعی در راه | Mission Berlin - رویدادها | DW | 20.06.2008
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Mission Berlin - رویدادها

Mission Berlin 25 - مانعی در راه

رفته‌رفته وقت تنگ مى‌شود و آنا باید از پاول خداحافظى کند تا به ۹ نوامبر سال ۲۰۰۶ برگردد. فقط پنج دقیقه برای انجام مأموریتش مانده. آیا این وقت کافی است؟

وقت تنگ است

Mission Europe / Mission Berlin / Episode 25

بازیکن به آنا توصیه مى‌کند از این هیاهو استفاده کند و خودش را ناپديد كند. ولى آنا نمى‌خواهد بدون خداحافظى با پاول برگردد. او نتیجه بازى را ذخیره مى‌کند و مى‌فهمد که کلید زنگ زده، یکى از دو كليدی است که راه حل معما هستند. دیگرى موسیقى است. آیا او موفق مى‌شود به موقع، مانع بروز فاجعه شود. فقط ۵ دقیقه مانده تا مأموریت با موفقیت به پایان برسد.

در همین زمینه:

مطالب صوتی و تصویری مرتبط

دانلود