Mission Berlin 23 - تا بعد! | Mission Berlin - رویدادها | DW | 20.06.2008
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Mission Berlin - رویدادها

Mission Berlin 23 - تا بعد!

موتورگازى که در راه خیابان برن‌آوو است آنا را همراه مى‌برد. کسى که به او کمک مى‌کند اوگور است که براى او در برلین، آرزوى موفقیت مى‌کند. اما این، براى فرار کردن از دست زن سرخ‌پوش و پیدا کردن صندوقچه‌ کافى است؟

آنا دنبال ماشینی مى‌گردد که او را سوار کند

Mission Europe / Mission Berlin / Episode 23

بازیکن به آنا توصیه مى‌کند، کسى را پیدا کند که به خیابان برن‌آوو مى‌رود. چون زمان در حال تمام شدن است. مرد جوانى، که بعدها بازرس امره اوگور خواهد بود، در حالیکه سوار یک موتور گازى است او را همراهش مى‌برد. اما درست زمانى که آنا با هایدرون و پاول برخورد مى‌کند‌، خانم سرخ‌پوش سر مى‌رسد. پاول و روبرت، شوهر هایدرون، موفق مى‌شوند او را دک کنند. در این حین، آنا به راه مى‌افتد تا جعبه را برگرداند. اما پس از گذشت این همه سال، آیا جعبه هنوز در همان مخفیگاهى است كه در آن پنهان شده بود؟

در همین زمینه:

مطالب صوتی و تصویری مرتبط

دانلود