Mission Berlin 18 - جعبه‌ی مخفی | Mission Berlin - رویدادها | DW | 20.06.2008
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Mission Berlin - رویدادها

Mission Berlin 18 - جعبه‌ی مخفی

آنا پى مى‌برد که زن سرخ‌پوش، رئیس راتاواست. فقط ۴۵ دقیقه مانده است. مهمترین نشانه‌اى که آنا در دست دارد جعبه کوچکى است که زن سرخ‌پوش پنهان کرده است. آیا آنا مى‌‌تواند آن را از محلى که در آن پنهان شده، بیرون آورد؟

آیا آنا این جعبه را پیدا خواهد کرد؟

Mission Europe / Mission Berlin / Episode 18

در راه خیابان برن‌آویر (Bernauer) هایدرون، پاول و آنا به روبرت (Robert)، شوهر هایدرون، روبرت (Robert) برمى‌خورند مى‌كنند. او به آنها خبر مى‌دهد تمام شهر، پر از سرباز است. اما وضع از این هم بدتر مى‌شود: موتورسوارها با کلاه‌هاى سیاه‌هشان در راهند. هر چهار نفر در حیاط یک آبجوسازى پنهان مى‌‌شوند. وقتى خانم سرخ‌پوش سر مى‌رسد، پاول براى آنا توضیح مى‌دهد که او رئیس راتاواست. پاول و آنا او را دنبال مى‌کنند و مى‌بینند که او چطور درون یک زیرزمین، يك جعبه‌ کوچک فلزى را پنهان مى‌کند. هنگامى که تلاش مى‌کنند آن را به دست آورند، مزاحمى‌ از را ه مى‌رسد. بازیکن قول مى‌دهد چاره‌اى پیدا کند تا آنها بتوانند، بعدا این جعبه را بردارند. آیا ۴۰ دقیقه باقى‌مانده، براى این کار کافى است؟

در همین زمینه:

مطالب صوتی و تصویری مرتبط

دانلود