Mission Berlin 17 - سنگرسازی در خیابان | Mission Berlin - رویدادها | DW | 20.06.2008
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Mission Berlin - رویدادها

Mission Berlin 17 - سنگرسازی در خیابان

فقط ۵۰ دقیقه: بازیکن تصمیم مى‌گیرد که دست به ریسک بزرگى بزند و به دختر صندوق‌دار اطمینان کند. رادیو خبر از سنگرهاى خیابانى سربازان آلمان شرقى مى‌دهد. این همان واقعه‌اى است که به راتاوا مربوط مى‌شود؟

فقط ۴۵ دقیقه زمان براى نجات آلمان باقى است

Mission Europe / Mission Berlin / Episode 17

آنا هنوز متوجه نشده است که دختر صندوق‌دار، هایدرون دراى است. بازیکن به آنا توصیه مى‌کند به دخترى که مى‌خواهد به او کمک کند، اطمینان کنند. حتى اگر برادر او، پاول وینکر بدگمان است. با وجود این او هم در نهایت مى‌پذیرد که به آنا براى فرار از دست موتورسوران، کمک کند. کمى بعد آنا، پاول و هایدرون مى‌بینند که سربازان آلمان شرقى چطور حصارهاى سیم خاردار را نصب مى‌کنند. بازیکن براى آنا توضیح مى‌دهد که این آغاز ساخت دیوار برلین است. آنا فقط چهل‌وپنج دقیقه فرصت دارد تا آلمان را نجات دهد.

در همین زمینه:

مطالب صوتی و تصویری مرتبط

دانلود