Mission Berlin 15 - سفرزمان | Mission Berlin - رویدادها | DW | 20.06.2008
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Mission Berlin - رویدادها

Mission Berlin 15 - سفرزمان

آنا باید با عبور از دیوار برلین، خود را از شرق به غرب برساند. اما این همه داستان نیست. تنها در ۵۵ دقیقه باید کشف کند که راتاوا مى‌خواهد کدام رویدادى تاریخى را از بین ببرد: ساخت دیوار برلین و یا تخریب آن را؟

آنا چطور خود را به خیابان کانت خواهد رساند؟

Mission Europe / Mission Berlin / Episode 15

آنا در حاليكه به سال ۱۹۶۱ رسيده، تلاش مى‌کند به خیابان کانت برسد. چیزى که ممکن نیست. به دلیل اینکه دولت برلین شرقى ساخت دیوار را شروع کرده و آنا در شرق برلین است. اما خیابان کانت در غرب برلین است. بعد از جمع‌بندى تازه نتایج، بازیکن و آنا کشف مى‌کنند که دو رویداد تاریخى وجود دارد که مى‌توانند تاریخ‌هاى مورد نظر راتاوا باشند: ساخت دیوار برلین یا تخریب آن. آنا و بازیکن دیگر فقط ۵۵ دقیقه فرصت دارند که آن را پیدا کنند.

در همین زمینه:

مطالب صوتی و تصویری مرتبط

دانلود