Mission Berlin 08 - صورتحساب تصفیه نشده | Mission Berlin - رویدادها | DW | 19.06.2008
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Mission Berlin - رویدادها

Mission Berlin 08 - صورتحساب تصفیه نشده

اوگور هنگام تیراندازى با آن خانم سرخ‌پوش، زخمى مى‌شود و براى آنا روشن مى‌کند که راتاوا مى‌خواهد رویدادهاى تاریخى را از میان ببرد. در آخرین نفس او تاریخى را نام مى‌برد: ۹ نوامبر. اما چه سالى؟

در تئاتر واریته هم خطر تهدید مى‌کند

Mission Europe / Mission Berlin / Episode 08

بازرس اوگور حدس مى‌زند که آنا در تئاتر مانده است، از او مى‌خواهد که به سرعت فرار کند. خانمى سرخ‌پوش پیداش مى‌شود و به سوى آنا شلیک مى‌کند که به خاطر آن، آنا زندگى دیگرى را از دست مى‌دهد. بعد از شروع دوباره بازى، اوگور براى آنا توضیح مى‌دهد که که یک باند از تروریست‌هاى زمانى مى‌خواهند تاریخ را تغییر دهند. با وجود اینکه بازرس به سختى مجروح شده، به آنا نشانه دیگرى مى‌دهد که حاکى از تاریخ مهمى است: ۹ نوامبر. اما او از چه سالى صحبت مى‌کند؟

در همین زمینه:

مطالب صوتی و تصویری مرتبط

دانلود