1. پرش به گزارش
  2. پرش به منوی اصلی
  3. پرش به دیگر صفحات دویچه وله

IV Akhtar Ghasemi - MP3-Stereo

Shodjaie, Mitra
۱۳۹۱ آذر ۲۲, چهارشنبه

https://www.dw.com/fa-ir/iv-akhtar-ghasemi-mp3-stereo/audio-16446961
پرش از قسمت گزارش روز

گزارش روز

همراهی اساتید و هنرمندان ایران و جهان با اعتصابات و اعتراضات

پرش از قسمت تازه‌ترین گزارش‌های دویچه وله
بازگشت به صفحه اصلی