1. پرش به گزارش
  2. پرش به منوی اصلی
  3. پرش به دیگر صفحات دویچه وله

Interview Morteza Kazemian 02.06.2011 Tod Sahabis Vater und Tochter

Ghahari, Keivandokht۱۳۹۰ خرداد ۱۲, پنجشنبه

per: Interview Morteza Kazemian 02.06.2011 Tod Sahabis Vater und Tochter - Produziert: 02.06.2011 - 14:34:56 von Ghahari, Keivandokht

https://p.dw.com/p/11T1A