1. پرش به گزارش
  2. پرش به منوی اصلی
  3. پرش به دیگر صفحات دویچه وله

Interview Abdollah Sadoughi 12.03.10 Freilassung nach Hungerstreik im Gefängnis

ghahari, keivandokht
۱۳۸۸ اسفند ۲۱, جمعه

persisch: Interview Abdollah Sadoughi 12.03.10 Freilassung nach Hungerstreik im Gefängnis - Produziert: 12.03.2010 - 15:46:12 von ghahari, keivandokht

https://www.dw.com/fa-ir/interview-abdollah-sadoughi-120310-freilassung-nach-hungerstreik-im-gef%C3%A4ngnis/audio-5349218
پرش از قسمت گزارش روز

گزارش روز

عکس تزیینی

هشتمین شب اعتراضات ضد حکومتی؛ جو امنیتی سنگین در اشنویه

پرش از قسمت تازه‌ترین گزارش‌های دویچه وله
بازگشت به صفحه اصلی