1. پرش به گزارش
  2. پرش به منوی اصلی
  3. پرش به دیگر صفحات دویچه وله

Inter.Doshuki

sho
۱۳۸۸ خرداد ۱۳, چهارشنبه

persisch: Inter.Doshuki - Produziert: 03.06.2009 - 13:30:55 von sho

https://www.dw.com/fa-ir/interdoshuki/audio-4300557
پرش از قسمت گزارش روز

گزارش روز

Iran | Proteste nach Tod von Mahsa Amini

شلیک نیروهای امنیتی؛ مردم در اهواز و زاهدان به خیابان آمدند

پرش از قسمت تازه‌ترین گزارش‌های دویچه وله
بازگشت به صفحه اصلی