1. پرش به گزارش
  2. پرش به منوی اصلی
  3. پرش به دیگر صفحات دویچه وله

Int. Dariosh Homayon

Mohseni, Mehdi
۱۳۸۹ خرداد ۱۲, چهارشنبه

persisch: Int. Dariosh Homayon - Produziert: 01.06.2010 - 16:23:40 von Mohseni, Mehdi

https://www.dw.com/fa-ir/int-dariosh-homayon/audio-5643268
پرش از قسمت گزارش روز

گزارش روز

Iran | Proteste gegen den Tod von Mansa Amini

دوازدهمین شب اعتراضات؛ ۱۲۰ نفر در لرستان دستگیر شده‌اند

پرش از قسمت تازه‌ترین گزارش‌های دویچه وله
بازگشت به صفحه اصلی