1. پرش به گزارش
  2. پرش به منوی اصلی
  3. پرش به دیگر صفحات دویچه وله

Inhaftieren

sho
۱۳۸۸ شهریور ۱۰, سه‌شنبه

persisch: Inhaftieren - Produziert: 01.09.2009 - 17:21:20 von sho

https://www.dw.com/fa-ir/inhaftieren/audio-4617673
پرش از قسمت گزارش روز

گزارش روز

Iran | Proteste gegen den Tod von Mansa Amini

دوازدهمین شب اعتراضات؛ ۱۲۰ نفر در لرستان دستگیر شده‌اند

پرش از قسمت تازه‌ترین گزارش‌های دویچه وله
بازگشت به صفحه اصلی